Det kan finnas olika svårigheter i livet där psykoterapeutisk behandling kan hjälpa:

 

- Livssituationer där den egna förmågan att hantera dessa av olika anledningar är begränsad, ex sorg,  separationer, existentiella frågor

- Lidande i form av oro/ångest och/eller nedstämdhet/depression

- Problemfyllda relationer vad det gäller kärlek, vänskap eller arbetsrelationer

- Utmattningstillstånd i allmänhet eller i relation till arbetet

- Svårigheter att sätta gränser och säga "nej"

- Låg självkänsla

 

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som bygger på samtal under kortare eller längre tid. Man kan i ett förtroendefullt möte med en icke-värderande psykoterapeut få möjlighet till att utforska sina tankar, känslor, fantasier, drömmar och problem för att skapa mening.

 

Psykodynamisk psykoterapi har visat sig vara verksamt för olika tillstånd av psykisk ohälsa. Förutom bot och lindring av olika slags symtom, är målet att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser. Genom ökad kunskap och förståelse om sig själv och andra, skapas förutsättningar för ett mer medvetet förhållningssätt både till sig själv och i relation till andra. Den egna känslan av sammanhang och mening i livssituationen ökar och likaså möjligheten till att utveckla goda relationer, stabil självkänsla samt att kunna använda sin fulla potential av talanger och förmågor.