Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykologisk behandling/psykoterapi. Sedan 1997 arbetar jag som psykolog med inriktning på psykologiskt och psykoterapeutiskt bedömning och behandlingsarbete med barn och vuxna. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av bl a depression- och ångesttillstånd i samband med graviditet och förlossning, krisbearbetning, traumatiska upplevelser och svårigheter i föräldraskapet, men även med psykisk ohälsa vid andra tillfällen i livet. Jag är väl förtrogen med aktuell utvecklingspsykologi, ex anknytnings-, affekt- och neuropsykologiska teorier, graviditets- och föräldraskapets psykologi, psykisk ohälsa under graviditet och post partum samt föräldra-barn samspel.

 

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från psykodynamisk grund och har utbildning och erfarenhet av såväl korttids- som långtidspsykoterapi. Jag har erfarenhet av intensiva och affektfokuserade korttidsterapier, interpersonell terapi (B-nivå) och relationell korttidsterapi.

 

Jag har också erfarenhet av konsultation/handledning av yrkesverksamma inom Barnhälsovården och psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete samt utbildningsinsatser avseende psykologiska teorier/metoder och förhållningssätt.

 

Jag är legitimerad av Socialstyrelsen och lyder därmed under Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Riksföreningen PsykoterapiCentrum.