Jag erbjuder konsultation/handledning till enskilda och grupper.

 

Ibland kan man ha behov av att under ett begränsat antal samtal diskutera en avgränsad problematik. Sådan konsultation kan leda till att man inleder en psykoterapi, men kan också göra att man går vidare på egen hand efter att ha en klarare bild av svårigheterna och olika valmöjligheter.

 

Handledning individuellt eller i grupp kan gälla psykoterapi, men även annat psykologiskt och psykosocialt behandlingsarbete. I handledningen ges utrymme till ett gemensamt reflektionsutrymme kring det som händer i interaktionen mellan klienter/patienter/vårdtagare och öppnar upp för nya sätt att se och hantera svårigheter i arbetet. Handledningen kan ses som en hjälp i aktuella svårigheter, men även som en successiv kompetenshöjning och skydd mot kommande svårigheters konsekvenser.